Kontakt

ASTER SEBASTIAN KALFAS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
KRS: 0000957010
NIP: 5223220089
REGON: 521355211
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN.